Glutenfritt

Grunden till alla våra tårtor är den goda mandelbotten. Receptet på den ger inte bara oemotståndligt goda tårtor, utan även tårtor som är glutenfria. Vi har inte tagit bort, minskat eller gjort avkall på någonting - allra minst smaken!

Vad är celiaki?

Celiaki innebär att man inte tål gluten, vilket är ett protein som ingår i sädesslagen vete, råg och korn. För personer med celiaki triggar detta protein en reaktion i tunntarmen som förstör det egna tarmluddet, vilket innebär att personen inte kan ta upp all näring ur maten.

Omkring 35 000 svenskar har idag fått diagnosen celiaki. Mörkertalet är stort och det tar ofta lång tid att få diagnosen.

Går det att behandla?

Celiaki är en kronisk sjukdom och den enda behandling som finns vid celiaki är att utesluta gluten. Det är viktigt att vara noggrann med detta.

Vill du veta mer om Celiaki,  besök Svenska Celiakiförbundets webbsida alternativt kontakta läkare eller dietist.

Symbolen Överkorsade Axet

Celiakiförbundet licensierar ut symbolen det Överkorsade Axet som liksom texten talar om att produkten är garanterad ”glutenfri” eller har ”mycket låg glutenhalt”. För att få använda symbolen ska ett intyg visas upp, samt ett avtal skrivas med Celiakiförbundet. Symbolen är likadan i hela Europa och regleras av AOECS, samarbetsorganet för Celiakiförbund i Europa, som Svenska Celiakiförbundet är medlem i.

Alla Almondys tårtor är glutenfria.

Almondy = glutenfritt

  • Almondys tårtor uppfyller EU:s krav för begreppet "glutenfritt" (innehåller mindre än 20 ppm).
  • Vi gör regelbundna analyser på gluteninnehåll i våra tårtor.
  • Almondys tårtor är registrerade som Sär-När (Livsmedel för Särskilda Näringsändamål) hos Livsmedelsverket.
  • Almondy kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen i Göteborg.
  • Almondy samarbetar med Svenska Celiakiförbundet, och motsvarande i andra länder, och vi har licens för användande av "The Crossed Grain Symbol" (det Överkorsade Axet) som är ett registrerat varumärke.
  • Almondys tårtor är alltid märkta med symbolen för glutenfria livsmedel.